Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

 
Ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων
για τη Β΄ Λυκείου


Η Β΄ Λυκείου μπορεί να λειτουργήσει ως προετοιμασία και για τη Γ΄ Λυκείου, η οποία είναι η κρίσιμη για το σπουδαστικό μέλλον τάξη.

 

α) Μαθήματα γενικής παιδείας
άλγεβρα
γεωμετρία
έκθεση
φυσική


β) Μαθήματα κατευθύνσεων

   
 

Θετική
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
βιολογία κατ.
(Γ΄ λυκείου)

Θεωρητική
Αρχαία ελληνικά
Λατινικά (Γ΄λυκείου)
Iστορία (Γ΄λυκείου)

Τεχνολογική
Μαθηματικά
Φυσική
Διοίκηση επιχειρήσεων
(Γ΄ λυκείου)
ανάπτυξη εφαρμογών
(Γ΄ λυκείου)

ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ

Το Πολύτροπο λειτουργεί στο Αιγάλεω και στο Δάσος Χαϊδαρίου.
Είναι ένα μεγάλο και άρτια οργανωμένο φροντιστήριο που προσφέρει ουσιαστική μορφωτική βοήθεια
στους μαθητές της ευρύτερης περιοχής.

Το Πολύτροπο με 23 χρόνια λειτουργίας στη Δυτική Αττική και 4750 επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ αποδεικνύει ότι είναι ένα φροντιστήριο που αντιμετωπίζει με απόλυτη υπευθυνότητα τη διδακτική πράξη και ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


 ΞΑΝΘΟΥ 7 & 25η ΜΑΡΤΙΟΥ,
              Αιγάλεω Ελλάδα

Τηλέφωνο: 210 5900 444
Web site: http://www.politropo.gr

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ