ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2014


Ημερομηνία
Μάθημα
Θέματα
Απαντήσεις
28-5-2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
30-5-2014 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
30-5-2014 ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π ΑΠΑΝΤ.
30-5-2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ.Π. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
30-5-2014 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
2-6-2014 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
2-6-2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ
4-6-2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
4-6-2014 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤ, ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤ, ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤ, ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
       
4-6-2014 ΧΗΜΕΙΑ -ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝ. ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ -ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑ -ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
4-6-2014 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓ. & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEXN. KAT ΑΡΧΕΣ ΟΡΓ. & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEXN. KAT ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓ. & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEXN. KAT ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
6-6-2014 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
6-6-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΑΝΤ
       
6-6-2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤ. ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤ. ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤ. ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
6-6-2014 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝ. ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝ. ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝ. ΚΑΤ/ΝΣΗΣΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ    

10-6-2014
ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡ.ΚΑΤ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡ.ΚΑΤ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡ.ΚΑΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
10-6-2014 ΦΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤ
12-6-2014 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΑΝΤ

1 - 6 - 2012ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤ, ΤΕΧΝ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣtd/a/td/td

ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ

Το Πολύτροπο λειτουργεί στο Αιγάλεω και στο Δάσος Χαϊδαρίου.
Είναι ένα μεγάλο και άρτια οργανωμένο φροντιστήριο που προσφέρει ουσιαστική μορφωτική βοήθεια
στους μαθητές της ευρύτερης περιοχής.

Το Πολύτροπο με 23 χρόνια λειτουργίας στη Δυτική Αττική και 4750 επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ αποδεικνύει ότι είναι ένα φροντιστήριο που αντιμετωπίζει με απόλυτη υπευθυνότητα τη διδακτική πράξη και ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


 ΞΑΝΘΟΥ 7 & 25η ΜΑΡΤΙΟΥ,
              Αιγάλεω Ελλάδα

Τηλέφωνο: 210 5900 444
Web site: http://www.politropo.gr

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ